Nowy (stary) adres strony

W związku z powstaniem wspólnej platformy dla stron związanych z PTTK i ujednolicaniem nazewnictwa, od 01.07.2021 strona Klubu Imprez na Orientację Stowarzysze będzie dostępna tylko i wyłącznie pod adresem stowarzysze.om.pttk.pl

Zapraszamy!